Pages Navigation Menu

Impact The Life Of Women For God's Glory!

Nënshtrimi në martesë


Është thënë nga shumë shkrimtarë përgjatë viteve që një e vërtetë shumë e rëndësishme është se gruaja që dashurohet vërtet, së cilës i ofrohet përkujdesje dhe që pëlqehet nga bashkëshorti i saj nuk do ta ketë të vështirë t’i nënshtrohet udhëheqësisë së tij! Një fjalë për burrat këtu – Shkrimet ju urdhërojnë ta doni gruan tuaj si Krishti deshi kishën, duke e dhënë veten për TË! Kjo është një shprehje e skajshme devotshmërie! Burri duhet të përkushtohet për të kërkuar të mirën për gruan e tij! Është përgjegjësia juaj dhënë nga Perëndia për të modeluar udhëheqësi joegoiste dhe të ndjeshme, që do të konsolidojë familjen dhe do t’i japë dinjitet dhe nderim gruas suaj. Kur një burrë jeton në këtë lloj nënshtrimi ndaj Perëndisë, edhe gruaja e tij si këmbim do të jetë bashkëpunuese dhe e hirshme ndaj tij. A t’ju bëj dy pyetje tani? . .

Përktheu: Rudina Boçe

 

Për ta lexuar të plotë këtë material ju duhet të bleni revistën Ilira:   Contact

Online  PDF  bleje këtu :


  • Facebook
  • MySpace
  • Twitter
  • LinkedIn