Pages Navigation Menu

Impact The Life Of Women For God's Glory!

Dashuria që shijoj çdo ditë e më shumë


 

E kziston vetëm një vend përpara të cilit ne të gjithë kalojmë si tëbarabartë! Kategoritë, gjinitë, ngjyrat, kombësitë, etnitë, për të cilat ne brohorasim aq shpesh, nuk vlejnë aspak aty, dhe po aq llogaritë bankare, arsimimi apo arredimi i shtëpive. Të gjitha zhvlerësohen, si arritje të një kohe të perënduar. Përpara vdekjes jemi të gjithë qytetarë të përulur, njëlloj.Ekziston vetëm një emër, a nevojë, tek i cili ka shpresë për pasvdekjen! Për gjykimin pas saj! Teknologjia, fetë, emrat e njerëzve a veprave as nuk guxojnë të deklarojnë se kanë ndonjë rrugëzgjidhje. Kryqi dhe Jezusi janë nevoja e secilit prej nesh, njëlloj. Tereza Uivëri (Theresa Weaver) është një ndër ata misionarë që luksin dhe të drejtat e të qenët një qytetare perëndimore i ka parë në vlerën e vërtetë të tyre,
 me sytë e kohës kur do të perëndojnë. Dhe ka zgjedhur të jetojë për solemnitetin e të parit një shpirt teksa shpengohet,një gëzim që rritet me secilën ditë! Në përllogaritjet e përditshmërisë sonë shpesh harrojmë që kryqi dhe Jezusi janë nevoja e secilit njeri, por personazhi i “Ilirës” së këtij sezoni ka shumë për të treguar në lidhje me këtë. Në vende shpesh të harruara nga shumë njerëz ajo jeton dhe përshtatet me motivin që asnjë gjë nuk mund ta zvogëlojë rëndësinë e këtij lajmi. Sepse aty tek kryqi shkojmë të gjithë njëlloj: qytetarë pa kombësi, pa grada, pa pasuri, pa profesione. Sepse aty vdekja bëhet e pafuqishme dhe jeta merr vlerë. Ja përse modele të tilla janë modele frymëzimi. . . .

Tereza, cilat janë gjërat që ndiku­an në jetën tënde, që ti të njihje Perëndinë?

Çfarë gjërash të vështira kujton nga viti 1993, koha kur ti erdhe në Shqipëri?
Gjithashtu martesa juaj nuk kishte sjellë fëmijë në jetën tuaj. Sa dhim­bje ka qenë kjo gjë për ty?
Ditët e tua të ardhme…, teksa men­don për to, a frikësohesh?

Intervistoi: Migena Ramaj

Për ta lexuar të plotë këtë material ju duhet të bleni revistën Ilira:   Contact

Online  PDF  bleje këtu :

 

  • Facebook
  • MySpace
  • Twitter
  • LinkedIn